DI Yogyakarta

Desa Wisata Widosari,
Ngargosari - Samigaluh - Kabupaten Kulon Progo

DI Yogyakarta

Desa Wisata Tepus,
Tepus - Tepus - Kabupaten Gunung Kidul

DI Yogyakarta

Desa Wisata Wukirsari,
Wukirsari - Imogiri - Kabupaten Bantul

DI Yogyakarta

Desa Wisata Kamwis Purbayan,
Purbayan - Kotagede - Kota Yogyakarta

DI Yogyakarta

Desa Wisata Tlatar Kandangan,
Tlatar - Turi - Kabupaten Sleman

DI Yogyakarta

Desa Wisata Gabugan,
Gabugan - Turi - Kabupaten Sleman

DI Yogyakarta

Desa Wisata Candirejo,
Candirejo - - Kabupaten Gunung Kidul

DI Yogyakarta

Desa Wisata Kampung Warto Wisata Warungboto,
Warungboto - Umbulharjo - Kota Yogyakarta

DI Yogyakarta

Desa Wisata Bumi Mataram Pleret,
Pleret - Pleret - Kabupaten Bantul

DI Yogyakarta

Desa Wisata Kali Gajah Wong Kelurahan Giwangan,
Giwangan - Umbulharjo - Kota Yogyakarta

Klasifikasi Desa Wisata

DI Yogyakarta

Desa Wisata

Per Kabupaten

Kabupaten Bantul

35 desa wisata

Kabupaten Sleman

53 desa wisata

Kota Yogyakarta

23 desa wisata